Pediarta Kościan

Zapraszamy w piątki.

Lekarz pediatra od 1977r, specjalista medycyny rodzinnej od 1999r.
O zawodzie, który z zamiłowaniem wykonuję już ponad 40 lat – myślałam od młodości.

Studia medyczne ukończyłam w roku 1972 – podczas których byłam już związana z pediatrią.
Prowadziłam przy Klinice Pediatrii Studenckie Koło Naukowe, odbywałam praktyki zagraniczne w Palermo i Paryżu. To był dobry okres – charakteryzujący się fascynacją zawodem i dużą determinacją jego wykonywania.
Zaniechałam ścieżkę akademicką z uwagi na małżeństwo i podjęcie pracy zawodowej w małym miasteczku. Od tego czasu udzielałam świadczeń lekarskich na różnych ich poziomach. Pracowałam na oddziale szpitalnym, w ambulatorium, pogotowiu ratunkowym, izbie przyjęć, w żłobku, przedszkolu, szkole. Wiele lat prowadziłam tylko prywatną praktykę lekarską, wykorzystując równolegle metody
leczenia naturalnego. W tamtym okresie udawało się te dwie dziedziny bardzo dobrze połączyć.
Przez cały okres pracy zawodowej stale aktywnie uczestniczę w warsztatach, sympozjach, kursach,
odczytach – uzupełniając na bieżąco informacje medyczne. Będąc w USA w Los Angeles miałam
okazję nawiązać kontakt z fantastyczną służbą medyczną.
Jestem autorką wielu artykułów medycznych w lokalnej prasie, z zakresu chorób dziecięcych oraz schorzeń wieku dojrzałego. Posiadam liczne certyfikaty i dyplomy. Mój gabinet został wyróżniony certyfikatem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
Jestem lekarzem orzecznikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W udzielanych przeze mnie poradach lekarskich przeważają:

 przewlekłe zapalenia dróg oddechowych u dzieci,
 zaburzenia emocjonalne i zachowania u dzieci i młodzieży.