Onkologia i hematologia dziecięca Kościan

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna DerwichAdiunkt w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej, specjalista pediatrii, doświadczony nauczyciel akademicki studentów kierunków polskojęzycznych i anglojęzycznych, patron naukowy i merytoryczny sześciu edycji Ogólnopolskiej Akademii Pediatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Aktywny członek Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. Przedmiotem szczególnych zainteresowań naukowych są zagadnienia dotyczące leczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z chorobami układu krwiotwórczego, w szczególności ostrej białaczki limfoblastycznej, a także mięsaka granulocytarnego.