Dermatologia Kościan

dr n. med. Bogusz Falkowski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii na Oddziale Chorób Skóry w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych konferencjach naukowych i kursach specjalizacyjnych. Dodatkowo jest autorem prac naukowych publikowanych w czasopismach międzynarodowych oraz finalizuje przewód doktorski. Nagrodzony za pracę naukową Stypendium Ministra Zdrowia oraz Laurem Medycznym im. Wacława Mayzla Polskiej Akademii Nauk.